Training Zie, je bent al vrij! 2024/2025

Er is een grote schat in ons. Een onuitputtelijke bron van rijkdom, liefde en helderheid. Dat is onze diepste aard, onze Zijnsgrond. Deze altijd aanwezige Zijnsgrond die open en stralend is, is nooit afwezig, alleen grotendeels vergeten. Misschien heb je wel momenten meegemaakt waar de openheid van de Zijnsgrond door alles heen straalde en je zorgeloosheid, schoonheid, verbinding en geluk hebt ervaren – en wellicht ook een vertrouwd weten van: zo ben ik bedoeld.

Over het algemeen zijn we in onze dagelijkse bewustzijnsstaat allesbehalve vrij, maar juist gebonden aan overtuigingen en aannames over onszelf en de wereld. We leven vanuit bekende en veilige gedragspatronen die we als kind ontwikkeld hebben om pijnlijke ervaringen te overleven. Heel menselijk, zo doen wij dat. Maar deze, vaak onbewuste, belemmeringen vernauwen onze blik. Daardoor leven we ‘in een te krap jasje’.

Je hoeft niet vrij te worden, je hoeft je nergens van te bevrijden. Vrijheid is de oorspronkelijk open, heldere aard van jouw bewustzijn. Je dit herinneren is het doel en het startpunt van deze training. Tijdens de bijeenkomsten richten we ons op het herkennen van je vrije aard en het daadwerkelijk leven van die vrije aard. Als leraar Zijnsoriëntatie introduceer ik jou in je vrije aard waardoor die present en kenbaar wordt voor jou. Je leert te ontspannen en te vertrouwen in je ware aard en vandaar uit jezelf en je leven opnieuw vorm te geven. Dit noemen we ‘Rusten in Zijn’ en ‘Doen wat je wilt’. Zo wordt je leven een uitdrukking van de zorgeloosheid van Zijn en je aanwezigheid een bron van inspiratie voor anderen.

Voor wie?
Deze training is voor mensen die al bekend zijn met Zijnsoriëntatie. Een meditatiepractice hebben opgebouwd. Weet hebben van de werking van de geest en de verschillende optieken. Bekend zijn met hun zogenaamde ‘plattegrond’, als zo ook weet hebben van hun diepste aard. Gezonde Zelfliefde beoefenen en bekend zijn met ‘de Zijnsouders’. Contact kunnen maken met inspiratie en zich hiermee willen verbinden.

In deze training die opgebouwd is uit 6 dagen, gaat het erom dat er vanuit de diepste persoonlijke motivatie stuurmanschap wordt ontwikkeld. Wetende dat alles brandstof is voor verlichting en de bereidheid hebben dit als zodanig in te brengen. Terugkerende vraag zal dan ook zijn: wat herken ik niet als kostbaar?

Je ontvangt documentatie die we gezamenlijk bestuderen waardoor je meer helderheid krijgt over de werking van je geest en verschillende begrippen waar we mee werken. Ook bestuderen we eeuwenoude Boeddhistische teksten uit de Dzogchen-traditie waar Zijnsoriëntatie in geworteld is.

Deze training is een vervolgtraining voor de deelnemers van Zie, je bent al vrij! 2023/2024. Ben je bekend met mijn werk en wil je instromen in deze groep neem dan contact op voor overleg. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Data, plaats en prijs:
In oktober 2024 start deze 6-daagse (vervolg)-training ‘Zie, je bent al vrij!’ op de volgende dinsdagen: 1 oktober, 5 november en 3 december 2024. En op 14 januari, 4 maart en 6 mei 2025.

Van 10.00 tot 16.00 uur. Zaal is open vanaf 09.45 uur
Plaats: Damlaan 4, 7211 CJ  Eefde,
Maximaal aantal deelnemers 6 personen.
Prijs € 595,-.

Commitment
Als je mee wilt doen aan de training vraag ik van je dat je buiten de trainingsdagen de intentie hebt om ook het geleerde te praktiseren. Thuis ruimte te maken voor de ‘discipline van geluk’ zoals mediteren en verlichting te leven. Dit werkt verdiepend voor zowel jezelf als voor andere deelnemers.