Training niet-herkende boeddhakwaliteit 2024/2025

Deze acht-daagse training is opgezet als een actualisatie van non-duaal zicht. Is geschikt voor studenten die al langer het pad van Zijnsoriëntatie lopen. Ervaring hebben met derde perspectief retraites, non-duaal zicht en of de studiegroepen Dzogchen.

De opbouw van deze training bestaat uit 6 trainingsdagen en 2 integratiedagen waar de studenten aan de hand van een ingebrachte casus uit de dagelijkse beleving leren het zicht van de niet-herkende boeddhakwaliteit te herkennen. het gaat niet om transformatie maar om herkenning van hoe het altijd al is. In die zin zou je eerder kunnen zeggen dat je zicht transformeert.

Deze training heeft als pilot-training gedraaid in schooljaar 2022/2023 en hieronder tref je aan wat enkele studenten hierover zeggen:

  • De niet-herkende boeddhakwaliteit gaat voor mij over de alomvattendheid van gewaarzijn en wat dit betekent op het pad van verlichting. In mijn dagelijkse geest is een enorm verlangen naar dat wat heel is, ideaal, onschuldig, liefdevol. De identificatie met dit verlangen is een actieve afwending van lijden, waar ik vooral identificatie met gevoelens ben gaan zien als een afdekking van het lijden, en daarmee ook van de verlangde liefde. 
    Ik herken vaak niet dat liefde alom is en elk fenomeen in zichzelf al liefde is, en ik herken niet dat dit is wat ik doe, en daarmee de duale splitsing steeds zelf aanbreng. En dat mij daarvan af wenden een nieuwe splitsing is. Wanneer ik bereid ben mij toe te wenden tot gewaarzijn, alles te herkennen als boeddha, mijn gewaarzijn, precies hier te zijn herken ik de splitsing als compleet als liefde.
    Alles wijst naar mijn gewaarzijn blijft dagelijks rondzingen, het zicht van de niet-herkende boeddhakwaliteit is de non-duale blik, alles de vajra-hartessentie, one-taste, herkend als gewaarzijn zelf. 
  • De psyche is de vorm waarin de intentie al geheel en al aanwezig is, en zich uitdrukt. De essentie is te herinneren dat in welke vorm de psyche zich ook presenteert, deze altijd al een uitdrukking is van gewaarzijn, en daarom geen remedie of correctie behoeft. Elke correctie of remedie zal neurose of splitsing versterkend werken, want op weg. De liefdevolle herkenning van de vormen als boeddha zelf, onthullen de intentie van gewaarzijn, en reflecteren naar de oorspronkelijk potentie, de kwaliteiten die geleefd willen worden als uitdrukking van gewaarzijn. De daad van identificatie is een daad van wijsheid en liefde zelf. 
  • Dat van mij waarvan ik me niet bewust ben, en dat ik niet wil aanzien, te aanschouwen als het meest kostbaarste aspect van mij. Voorbij correctie en remedie, open aanschouwend. Wat een liefdevolle uitnodiging. Dit zicht is dwarser dan ooit en tegelijkertijd natuurlijker en intiemer dan voorstelbaar kan zijn. Wat een wijsheid en liefde.

Data, plaats en prijs
In Eefde zal deze training in schooljaar 2024/2025 plaatsvinden.
De data zullen binnenkort gepubliceerd worden.

Van 10.00 tot 16.00 uur. Zaal is open vanaf 09.45 uur
Plaats: Damlaan 4, 7211 CJ  Eefde,
Minimaal aantal deelnemers 5, maximaal aantal deelnemers 8 personen.
Prijs 2024/2025 € 827,–. (geen btw, ik ben niet btw-plichtig)

Wanneer je interesse hebt voor deze training laat het mij dan weten.
Ik kan mogelijkerwijs nu nog rekening houden op welke dag(en) het schikt.