Dzogchen studiegroepen 2020/2021

longchenpa2Longchenpa of Longchenpa Rabjam (1308 – 1369) wordt gerespecteerd als één van de grootste leraren binnen de Nyingmaschool van het Vajrayana Boeddhisme. Hij is het meest bekend door zijn geschriften over Dzogchen, speciaal zijn uitleg over de Great perfection tantra’s bekend onder de naam The Seven Treasuries. In de studiegroep bestuderen wij één van deze Treasuries: A Treasure Trove of Scriptural Transmission van Longchenpa vertaald door Richard Barron.

Longchenpa geeft uitgebreid uitleg over de tantra’s vanuit het perspectief van natuurlijk voorkomend tijdloos gewaarzijn, de ontwaakte geest. De zinnen zijn complete introducties en spreken als gewaarzijn tot gewaarzijn. Startpunt bij deze studie is dan ook: ‘Ik ben compleet verlicht!’ En de bereidheid om dat keer op keer te leren herkennen. Deze studie zal dan mentaliserend werken voor je verlichte geest.

Bijvoorbeeld de prachtige volgende zin uit het boek:

‘Vrijheid is tijdloos, er is geen reden om haar opnieuw te scheppen.’

 Vanuit onze dagelijkse geest is de uiteindelijke betekenis niet te doorgronden. Onze dagelijkse geest is altijd op weg om vrijheid te bereiken. Onze dagelijkse geest kan niet herkennen dat vrijheid tijdloos is. Vanuit Gewaarzijn is deze zin zonneklaar!

Deze studiegroep is voor jou als je:

  • 3e perspectief retraites hebt gevolgd bij Hans Knibbe of andere leraren Zijnsoriëntatie
  • toegewend bent naar de drie juwelen en de lineage.
  • een intense liefde voelt voor de verlichte wijze van Zijn.
  • woorden wilt leren geven aan jouw verlichte wijze van Zijn

Visie en inspiratie
Ik ben geïnspireerd door Zijnsoriëntatie en Dzogchen. Sinds 2013 bestudeer ik de Treasure Trove of scriptural transmission onder andere in de non-duale lerarengroep van de School voor Zijnsoriëntatie, als deelnemer van de vertaalgroep en tijdens mijn dagelijkse practise. Het heeft mijn hart, en ik ben diep dankbaar naar Longchenpa en mijn leraar Hans Knibbe voor het toegankelijk maken van deze eeuwenoude teksten. Graag geef ik deze inspiratie door in onder andere de vorm van tekstuitleg in een studiegroep. Wel wil ik uitdrukkelijk vermelden dat wij als Leraar Zijnsoriëntatie niet geautoriseerd zijn in de Dzogchen lineage.

Commitment
Als je mee wilt doen aan deze Dzogchen studiegroep vraag ik van je dat je thuis ruimte maakt voor deze studie. Als huiswerk zal een ieder enkele (2 à 3) pagina’s specifiek bestuderen en daar een schriftelijke uitleg van maken. Dit werkt verdiepend voor zowel jezelf als voor andere deelnemers.

Data, plaats en prijs
Donderdaggroep: 6 donderdagen op 10 september en 12 november 2020. En op 14 januari, 25 februari, 8 april en 3 juni 2021.

Vrijdaggroep: 6 vrijdagen op 18 september en 20 november 2020. En op 22 januari, 26 februari, 9 april en 18 juni 2021.
Van 10.30 tot 15.30 uur. Zaal is open vanaf 10.15 uur
Plaats: Damlaan 4, 7211 CJ  Eefde,
Maximaal aantal deelnemers 8 personen.
Prijs € 300,-.