Padcoaching

Padcoachgroep
De Padcoachgroep is voor mensen die ervaring hebben met Zijnsoriëntatie.
In Zijnsgeoriënteerde padcoaching word je uitgenodigd je oorspronkelijke, vrije aard te herinneren en als startpunt te nemen. Zodat je vanuit je eigen wijsheid die daarin aanwezig is, bewustzijn kan ontwikkelen op de belemmeringen die jou ervan weerhouden je vrije aard te leven.
Hierdoor ontstaat er een andere houding op het kijken naar je problemen. Vanuit deze liefdevolle, respectvolle houding kun je de wijsheid gaan zien die, in verwarde vorm, aanwezig is. Zo kun je verkennen wat voor jou een passende manier is om je dagelijkse leven te integreren in verlichting.

Deelname aan een padcoachgroep is inspirerend omdat het leerzaam is om vanuit vrijheid aanwezig te zijn bij de casusbehandeling van een ander. In relatie met anderen leer je bovendien jezelf beter kennen en leer je contactvol aanwezig te zijn. Je oefent met het aangaan van open en constructieve relaties zodat relaties in privé- en werksfeer positief worden beïnvloed door dit nieuwe gedrag.

Werkwijze:
We starten de bijeenkomsten met meditatie in beweging en zitmeditatie om je af te stemmen op je vrije, pure aard, wie je bent los van je geschiedenis en voorbij alle biologische en culturele bepaaldheden. Vervolgens is er aandacht voor jouw ingebrachte casus: wat kom je tegen als je je vrije aard als uitgangspunt in je leven neemt, hoe integreer je dat?
Als je deelneemt krijg je van te voren een vragenlijst toegezonden op basis waarvan jij je casus kunt aanleveren.

Padcoach plus training
Om goed zicht op jezelf te krijgen zullen er 2 dagen gebruikt worden voor training. Aan de hand van de ladder van optieken gaan we onderzoeken hoe met name de symbiotische en de narcistische laag in ons gevormd is en hoe deze blijft doorwerken in onze ontwikkeling. De ladder van optieken is een model dat we binnen Zijnsoriëntatie gebruiken om zicht te krijgen vanuit welke optieken wij relateren aan onszelf en de wereld. Literatuur hierover is aanwezig en zal aan jullie uitgereikt worden.

Data, plaats en prijs
6 dinsdagen op 28 september en 30 november 2021. En op 18 januari, 15 maart, 17 mei en 14 juni 2022.
Van 10.00 tot 15.30 uur. Zaal is open vanaf 09.45 uur
Plaats: Damlaan 4, 7211 CJ  Eefde
Prijs: € 380,- inclusief literatuur.
Maximaal aantal deelnemers 6 personen.